لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری برای پگاه

لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری برای پگاه
بنا به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران به نقل از پگاه اصفهان و خراسان؛ لوح تقدیر هفتمین جشنواره ملی بهره وری به پگاه اصفهان و خراسان اهدا شد.
بنا به این گزارش، در مراسمی لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری به پگاه خراسان با حضور ریاست دفتر رئیس جمهور اهدا، و همچنین پگاه اصفهان از سوی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی مفتخر به دریافت لوح جشنواره ملی بهره وری شد.
گفتنی است؛ در گواهینامه و لوح جشنواره که به امضاء محمد نهاوندیان رئیس جشنواره ملی بهره وری و ریاست دفتر رئیس جمهور رسیده آمده است : ” بر اساس محاسبات صورت گرفته از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ توسط سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران و نظر کمیته علمی و داوران از عملکرد شایسته آن سازمان محترم در حوزه ارتقای شاخص های بهره وری تقدیر به عمل می آید .”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *